Położenie

Podział geobotaniczny umiejscawia Puszczę Białowieską, a w tym i Nadleśnictwo Browsk, w południowo-zachodnich granicach Działu Północnego, a wynika to ze specyfiki flory i fauny tego obszaru. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej IBL, omawiany obszar położony jest w II Mazursko-Podlaskiej krainie przyrodniczo-leśnej, w Dzielnicy Puszczy Białowieskiej.

Galeria zdjęć

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś nowego, jeśli ciekawi jesteście tajemnic i tych znanych i tych nieodkrytych, jeśli nie obawiacie się poznać i pokochać z wzajemnością „stolicy polskiej przyrody” śpieszcie do nas, w ostępy Puszczy Białowieskiej do Nadleśnictwa Browsk. Na zachętę parę zdjęć.

Historia

Podział powierzchniowy i administracyjny Puszczy Białowieskiej i terenów przyległych na przestrzeni stuleci ulegał ciągłym przemianom.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Browsk jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Browsk uczestniczy w projektach ściśle powiązanymi z ochroną przyrody.