Wydawca treści Wydawca treści

Położenie.

Podział geobotaniczny umiejscawia Puszczę Białowieską, a w tym i Nadleśnictwo Browsk, w południowo-zachodnich granicach Działu Północnego, a wynika to ze specyfiki flory i fauny tego obszaru. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej IBL, omawiany obszar położony jest w II Mazursko-Podlaskiej krainie przyrodniczo-leśnej, w Dzielnicy Puszczy Białowieskiej.

Do właściwej Puszczy Białowieskiej, w jej historycznych granicach, przylega od północnego-zachodu Puszcza Lacka i od północnego-wschodu Puszcza Świsłocka. Zmiany granic Państwa, zawieruchy polityczne i organizacyjne, a także różne koncepcje zarządzania lasami państwowymi, nie ominęły terenów Puszczy Białowieskiej. Ostatecznie, w wyniku likwidacji sąsiednich jednostek i przekazania części drzewostanów do Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwo nasze ukształtowało się w dzisiejszej postaci. Powierzchnia Nadleśnictwa Browsk podzielona jest na 3 obręby leśne; Browsk, Lacka Puszcza, Narewka, a te na 10 leśnictw. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi ponad 20 tys. ha

Nadleśnictwo położone jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim, gminach Hajnówka, Narewka i Narew. Warto przy tym wiedzieć, że miejscowość, od której otrzymało ono nazwę – Browsk po II Wojnie Światowej pozostała po stronie białoruskiej. Dzięki temu jest to jedyne nadleśnictwo w Polsce o „zagranicznej" nazwie. Tereny Nadleśnictwa są dostępne zarówno dla turystów, jak i zbieraczy płodów runa leśnego, - jednym słowem dla wszystkich. Zaś całość pozyskiwanego drewna to efekt dbałości o stan zdrowotny drzewostanów oraz wynik cięć zmierzających do przebudowy, niegdyś zniekształconych, kompleksów leśnych, w kierunku ich renaturalizacji.