Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Browsk jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe

Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa BROWSK ustala: 1. postanowienia ogólne dotyczące zasad funkcjonowania i zadań Nadleśnictwa Browsk 2. strukturę organizacyjną Nadleśnictwa 3. uprawnienia do składania oświadczenia woli przez pracowników Nadleśnictwa 4. zakresy zadań komórek organizacyjnych Nadleśnictwa