Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Browsk jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe

Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa BROWSK ustala:

1. postanowienia ogólne dotyczące zasad funkcjonowania i zadań Nadleśnictwa Browsk

2. strukturę organizacyjną Nadleśnictwa

3. uprawnienia do składania oświadczenia woli przez pracowników Nadleśnictwa

4. zakresy zadań komórek organizacyjnych Nadleśnictwa