Wydawca treści Wydawca treści

Zadania gospodarcze na rok 2018 w lasach HCVF.

Nadleśnictwo Browsk informuje, iż konsultacje społeczne na planowane zabiegi gospodarcze w lasach HCVF na rok 2018 zostały zakończone.

Zestawienie planowanych zadań w lasach HCVF do wykonania w 2018 r przedstawia się nastęująco:

Lp.

Kategoria ochronności HCVF

Wykonywany zabieg

J.m.

Łączny rozmiar zabiegu w 2018 roku

1

2

3

4

5

1

HCVF 2.1

Czyszczenia późne

ha

44,29

Czyszczenia wczesne

ha

14,23

2

HCVF 3.2

Czyszczenia późne

ha

17,91

Czyszczenia wczesne

ha

4,82

3

HCVF 4.1

Czyszczenia późne

ha

0,25

 

Charakterystyka i cel wykonania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowych informacji dotyczących lasów HCVF w biurze Nadleśnictwa udzieli Pani Urszula Olejnicka.


Lasy HCVF.

Ogólne zasady wyznaczania lasów HCVF i zasady gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Browsk"

1.     Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

2.     Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 19.01.2009 do 30.05.2009, II konsultacje od 01.10.2009 do 30.10.209).

3.    Zakres planowanych na 2010 r. zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlegał konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczone na naszej internetowej w okresie od 01.10.2009 do 30.10.2009 oraz pisma zapraszające do konsultacji, wysłane do potencjalnych partnerów. Konsultacje społeczne zabiegów planowanych do wykonania w lasach HCVF w 2011 r. zostaną przeprowadzone po ogłoszeniu informacji na naszej stronie internetowej w miesiącu wrześniu i październiku 2010 r., tj. w okresie sporządzania projektu planów gospodarczych na rok 2011 r.

4.    Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u p. Urszula Olejnickiej, tel. (85) 685 83 44 , e-mail: urszula.olejnicka@bialystok.lasy.gov.pl   w godzinach od 7:15 do 15:15 w dniach roboczych. W opisie planowanych działań gospodarczych, używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w zakładce „Urządzanie lasu" strony internetowej Nadleśnictwa.