Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF.

Ogólne zasady wyznaczania lasów HCVF i zasady gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Browsk"

1.     Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

2.     Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie.

4.    Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u p. Michała Szklanko, tel. (85) 685 83 44 , e-mail: michal.szklanko@bialystok.lasy.gov.pl   w godzinach od 7:15 do 15:15 w dniach roboczych.

 

Lasy ONG – obszary nieobjęte gospodarowaniem - nadleśnictwo wyznaczyło obszary wyłączone z użytkowania (obszary nieobjęte gospodarowaniem - ONG).