Asset Publisher Asset Publisher

MIEJSCA OGNISKOWE

Nadleśnictwo Browsk dysponuje miejscem ogniskowym na terenie Obiektu rekreacyjno-dydaktycznego „Pod Dębami” .

Miejsce ogniskowe znajduje się na skraju lasu w miejscowości Świnoroje na terenie leśnictwa Przechody (oddz. 78Ba). Znajdują się tam wiaty z miejscami siedzącymi dla ok. 40 osób. Uroku miejsca dodaje grupa starych dębów szypułkowych, rosnących w sąsiedztwie. Na terenie obiektu znajduje się boisko do siatkówki plażowej, natomiast tuż obok miejsce postoju pojazdów.

 

Aby Nadleśnictwo Browsk udostępniło miejsce ogniskowe, Wnioskodawca powinien wypełnić i podpisać formularz dostępny poniżej i złożyć go (osobiście w sekretariacie, za pośrednictwem faxu lub emailem) z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia od planowanej daty wynajmu oraz uiścić opłatę najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem wynajmu (w kasie nadleśnictwa lub przelewem na rachunek bankowy nadleśnictwa).
W celu korzystania z miejsc ogniskowych należy zapoznać się z obowiązującym Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 12.04.2023 (znak ZG.715.8.2023) w sprawie opłat za udostępnienie miejsca ogniskowego (dostępny poniżej).