Asset Publisher Asset Publisher

MIEJSCA OGNISKOWE

Nadleśnictwo Browsk dysponuje dwoma miejscami ogniskowymi.

 

1. Obiekt rekreacyjno-dydaktyczny „Pod Dębami” oddz. 78Ba (leśnictwo Przechody)

Miejsce ogniskowe Pod Dębami znajduje się na skraju lasu w miejscowości Świnoroje. Prowadzi do niego ścieżka edukacyjna Pod Dębami. Przy miejscu ogniskowym są zlokalizowane wiaty z miejscami siedzącymi dla ok. 40 osób. Uroku miejsca dodaje grupa starych dębów szypułkowcych. Na terenie obiektu znajduje się boisko do siatkówki plażowej.

 

2. Wiaty turystyczne w leśnictwie Olchówka „Dworny Grądek” oddz. 80Cb

Miejsce ogniskowe Dworny Grądek znajduje się na skraju lasu i łąki, niedaleko doliny rzeki Narewki. Prowadzi do niego ścieżka edukacyjna Szlakiem orlika krzykliwego. Przy miejscu ogniskowym są zlokalizowane wiaty z miejscami siedzącymi dla ok. 60 osób. Uroku miejsca dodają stare dęby szypułkowe rosnące dookoła polany ogniskowej.
 
 

Aby Nadleśnictwo Browsk udostępniło miejsce ogniskowe, Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny poniżej i złożyć go (osobiście w sekretariacie, za pośrednictwem faxu lub emailem) z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia od planowanej daty wynajmu oraz uiścić opłatę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wynajmu (w kasie nadleśnictwa lub przelewem na rachunek bankowy nadleśnictwa). W celu korzystania z miejsc ogniskowych należy zapoznać się z obowiązującym Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk z dnia 25.08.2017 (znak ZG.715.30.2017) w sprawie opłat za udostępnienie miejsc ogniskowych (dostępny poniżej). W załączniku nr 1 do powyższego zarządzenia umieszczony jest Regulamin korzystania z miejsc ogniskowych w Nadleśnictwie Browsk.