Aktualności Aktualności

Ścigi

W Polsce występują 3 gatunki ścig, które w pewnych sytuacjach mogą przyczyniać się do osłabiania drzewostanów i drzew, szczególnie młodników.

Ścigi to chrząszcze z rodziny kózkowatych (Cerambycidae), których rozwój związany jest z drzewami iglastymi, w naszych polskich warunkach przede wszystkim z sosną i świerkiem.  W leśnictwie nie pełnią zbyt ważnej roli jako tzw. szkodniki, jednak w pewnych sytuacjach mogą powodować osłabienie drzew, żerując w gałęziach i na cienkich pniach, w których znajdują się  ich larwy. Trudno powiedzieć  czy chrząszcze te atakują drzewa już osłabione, czy też wpływają na osłabienie drzew. Generalnie są zaliczane do tzw. szkodników leśnych i mają swoje miejsce w podręcznikach entomologii leśnej jako takie.

Bardzo często zdarza się,  że z uwagi na to, iż  zasiedlają one jeszcze żywe, ale osłabione już drzewa,  larwy potrafią kończyć swój rozwój   w przerobionym i wysuszonym drewnie, które zostało  użyte w różnych celach (np. deski, meble i in.).  Na forach internetowych spotyka się zdjęcia tych owadów umieszczane przez użytkowników, którzy znajdują  je chodzące po domu. Związane jest to z zastosowaniem drewna budowlanego (deski, krokwie, łaty, itd.), w którym znajdowały się różne stadia rozwojowe tego chrząszcza  przywiezione  po zasiedleniu z lasu. W wielu przypadkach kończyły one swój rozwój już po wstępnym, rzadziej po ostatecznym przerobieniu drewna. Przy dużym zagęszczeniu larw, mogą one osłabiać konstrukcje drewniane użyte w budownictwie, aczkolwiek są to przypadki sporadyczne.

W naszym kraju  występują 3 gatunki.  Ściga fioletowa (Callidium violaceum), ściga  złocistozielona (Callidium aeneum- na zdjęciach owad i jego żerowisko w cienkiej sośnie) ) oraz najrzadszy z nich, borealny gatunek- ściga  skórzasta    (Callidium coriaceum).  Czasami chrząszcze te spotyka się pod polską nazwą – zagwoździk.