Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie wiosennym

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) występuje w Polsce powszechnie, a jego obecność w kraju notuje się od roku 1998.

Szkodnik ten jest odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne i posiada duży potencjał biologiczny. Żerowanie larw szrotówka powoduje uszkodzenia blaszek liści kasztanowców, na skutek czego liście brązowieją i przedwcześnie opadają, co obniża walory estetyczne kasztanowców jak również zakłóca rytm rozwojowy drzew i obniża ich mrozoodporność.

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka jest trudne ze względów technicznych i obowiązujących przepisów prawnych, które nie pozwalają na opryskiwanie koron drzew w miastach ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. W chwili obecnej nie ma środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania tego szkodnika.

Celem ograniczenia populacji szrotówka w okresie wiosennym można zastosować:

- opaski lepowe na pnie drzew służące do odłowu samców i samic szrotówka wędrujących po pniu zaatakowanych drzew. Skuteczność opasek lepowych może poprawić dołączony dyspenser feromonowy, który pozwoli zwiększyć liczbę odławianych samców szkodnika;

- pułapki do odłowu samców szrotówka z dyspenserem feromonowym – umożliwiają monitorowanie populacji szkodnika oraz ograniczają jego nasilenie. Stosowanie pułapek feromonowych zalecane jest w przypadku niewielkich siedlisk lub pojedynczych drzew.