Aktualności Aktualności

Dzień Krajobrazu

Zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Strony konwencji są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Aby wypełnić te zobowiązania Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Krajobraz pełni różne role i funkcje w życiu każdego człowieka. Stanowi miejsce do życia, dostarcza zasobów i surowców niezbędnych do funkcjonowania człowieka. Harmonijny krajobraz sprzyja tworzeniu się więzi społecznych, człowiek silniej utożsamia się z otoczeniem harmonijnym i racjonalnie ukształtowanym. Ponadto, jako środowisko życia, krajobraz wpływa na działalność twórczą i inspiruje do działania, sprzyja rozwojowi kultury i sztuki, niejednokrotnie stanowi o tożsamości lokalnej społeczności.

Ponieważ rok 2018 jest wyjątkowy dla historii Polski, tegoroczny Dzień Krajobrazu będzie nawiązywał również do stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Więcej informacji na;  https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2018