Aktualności Aktualności

Bezpieczeństwo w Puszczy Białowieskiej

Na terenach Puszczy Białowieskiej znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych znajduje się ogromna ilość martwych drzew, również w pobliżu dróg i szlaków turystycznych.

To wyjątkowa sytuacja w skali kraju. Mimo środków podjętych przez leśników w Puszczy Białowieskiej są stojące 
i zawieszone na innych suche drzewa. Ryzyko upadku martwych drzew istotnie wzrasta pod wpływem działania wiatru.

Duże nagromadzenie obumarłych drzew stwarza realne niebezpieczeństwo dla osób przebywających w ich pobliżu. Szczególnej rozwagi wymaga poruszanie się po lesie podczas wietrznej pogody.

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności.