Aktualności Aktualności

Bezpieczeństwo w Puszczy Białowieskiej

Na terenach Puszczy Białowieskiej będącej w zarządzie Lasów Państwowych, znajduje się ogromna liczba martwych drzew, również w pobliżu dróg i szlaków turystycznych.

To wyjątkowa sytuacja w skali kraju i pomimo środków podjętych przez leśników, na skutek gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej znajdują się stojące i zawieszone na innych suche drzewa. Ryzyko upadku martwych drzew istotnie wzrasta pod wpływem działania wiatru. Duże nagromadzenie obumarłych drzew stwarza realne niebezpieczeństwo dla osób przebywających w ich pobliżu. Szczególnej rozwagi wymaga poruszanie się po lesie podczas wietrznej pogody.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek po Puszczy oraz dostosowywanie planowanych tras do panujących warunków atmosferycznych.