Wydawca treści Wydawca treści

Puszcza Białowieska w TSUE

We wtorek, 17 października odbyło się kolejne wysłuchanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wysłuchanie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu dotyczyło środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania cięć w Puszczy Białowieskiej do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Na wniosek Polski rozprawa została powtórzona, odbyła się przed 15-osobową Wielką Izbą Trybunału. 

Na 12 grudnia zaplanowano kolejne posiedzenie.