Wydawca treści Wydawca treści

Kornik drukarz zagraża lasom prywatnym w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż właściciele lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które sąsiadują z Puszczą Białowieską, zgłaszają szkody wyrządzone na terenie ich własności, spowodowane nadmiernym rozprzestrzenianiem się kornika drukarza.

Ograniczenie w ubiegłych latach pozyskania drzew zasiedlonych przez kornika drukarza w nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej uniemożliwiło powstrzymanie rozwoju tego owada na terenie powiatu. Spowodowało to masowe pojawienie się kornika drukarza również w lasach prywatnych. Tamtejsze drzewostany świerkowe są niszczone, a prywatni właściciele bezradni.

Właściciele lasów prywatnych są zobligowani (zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach) do kształtowania równowagi w leśnych ekosystemach, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a także wykrywania, zapobiegania oraz zwalczania organizmów szkodliwych. Nadleśnictwa prowadzące w imieniu Starosty nadzór nad lasami prywatnymi w przypadku wykrycia drzew zasiedlonych przez kornika drukarza przekazują tę informację właścicielom, celem podjęcia stosownych działań, jak również starostwo wydaje decyzje administracyjne określające niezwłoczne usunięcie drzew zasiedlonych.

Właściciele lasów prywatnych podnoszą problem uzyskania odszkodowań za utracony las, jak również uzyskania pomocy przy odnowieniu powierzchni leśnych. Proszą również o pomoc w zbyciu drzew zabitych przez kornika drukarza.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zwróciło się z pilnym pytaniem do Wojewody Podlaskiego o przekazanie informacji w jakim zakresie i na jakich zasadach zostanie przyznana pomoc właścicielom lasów prywatnych za utracony z powodu pojawu kornika drukarza drzewostan.