Wydawca treści Wydawca treści

Eksperci oglądali Puszczę Białowieską

W dniach 10 - 11 kwietnia bieżącego roku na terenie Nadleśnictwa Białowieża odbyło się spotkanie polskiej grupy roboczej ds. Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa „Białowieża Forest”.

Wśród zebranych był Podsekretarz Stanu Andrzej Konieczny, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, profesorowie z Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów PR i IBL.  W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy: RDLP w Białymstoku Andrzej Nowak, BPN Olimpia Pabian, RDOŚ  w Białymstoku Beata Bezubik, oraz przedstawiciele Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej i Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Podczas spotkania grupa obejrzała drzewostany Nadleśnictwa Białowieża, odbyła wizytę na jednej z powierzchni kołowych na której trwała praca w ramach kolejnego etapu inwentaryzacji przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. W trakcie lustracji drzewostanów profesorowie Rady Naukowej Leśnictwa znaleźli już aktywne osobniki kornika drukarza pod korą świerków i sosen.

Wszyscy uczestnicy spotkania przed wejściem do lasu zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.  Tym bardziej, że podczas inspekcji drzewostanów zerwał się wiatr, a członkowie grupy odczuli zagrożenie jakie się wiążę z przebywaniem w pobliżu stojących suchych drzew.

Planowane są kolejne spotkania tego typu, by obserwować co dzieje się z siedliskami przyrodniczymi na terenach objętych gradacją oraz by ocenić wpływ człowieka na lasy tego rejonu.