Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody.

Szczególną formę ochrony indywidualnej w drodze uznania, stanowią pomniki przyrody. Pomniki przyrody urozmaicają krajobraz Puszczy Białowieskiej swoim niepowtarzalnym urokiem.

W Nadleśnictwie Browsk występują pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew, grupy drzew, głazów narzutowych.

Ta forma ochrony przyrody zabezpiecza aktualnie 4 podstawowe gatunki puszczańskie; dąb szypułkowy, sosna pospolita, jesion wyniosły i klon zwyczajny.

Najbardziej zdumiewają pomniki przyrody nieożywionej o dużych walorach krajobrazowych, jak np. głaz narzutowy w Leśnictwie Nowosady, przy którym się znajdujemy.

W chwili obecnej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Browsk występuje 83 pomników przyrody,

w tym: • 79 pojedynczych drzew • 1 grupa drzew • 3 pojedyncze głazy narzutowe

W formie pomników przyrody chronione są następujące gatunki drzew: • dąb szypułkowy – 70 szt • jesion wyniosły – 7 szt. • klon zwyczajny – 5 szt. • sosna pospolita – 5 szt.