Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu.

Podstawową dziedziną gospodarczej działalności człowieka w lesie jest hodowla lasu.

Należy do niej utrzymanie, kształtowanie, odtwarzanie i doskonalenie lasu w charakterze bazy produkcyjnej licznych surowców pochodzenia leśnego, jak również zachowanie i wzmaganie jego roli ogólnogospodarczej, kulturalnej i ochronnej.

Zadaniem jej jest również rozszerzanie tej bazy przez dokonanie zalesień na gruntach porolnych bądź nieużytkach.

Zakres hodowli lasu jest bardzo rozległy. Obejmuje on zarówno poznawanie lasu w całej złożoności tworzących go elementów oraz wzajemnych między nimi związków i wpływów, jak i wskazywanie metod i sposobów regulowania tych współzależności w celu uzyskania maksymalnych efektów produkcyjnych.

Projektując wszelkie zabiegi hodowlane leśnicy zachowują szacunek dla przyrody. Nie chcą z nią rywalizować, a jedynie podpatrując naśladować. Dzięki temu zasoby leśne Polski nie są zagrożone a lasów z roku na rok przybywa.