Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Browsk ma na swoim terenie wiele obiektów pełniących funkcję edukacyjną. Zachęcamy do spacerów przez puszczańskie ostępy!

Aby dowiedzieć się dokładniejszych informacji o obiektach edukacyjnych na terenie naszego nadleśnictwa, należy kliknąć w nazwę danego obiektu poniżej.

  1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach
  2. Park edukacji przyrodniczo-leśnej 
  1. Ścieżka edukacyjna „Pod Dębami"

Przed wejściem na ścieżki konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem korzystania z leśnych ścieżek dydaktycznych w Nadleśnictwie Browsk, który dostępny jest na dole strony.

 

 

 

  1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach

Dla potrzeb edukacji na terenie Nadleśnictwa Browsk utworzono Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, który znajduje się 300 m od siedziby nadleśnictwa. Miejsce to jest przystosowane do przeprowadzania zajęć z edukacji leśnej – znajdują się tu dwie klasopracownie, w których odbywają się spotkania o tematyce przyrodniczej. W ośrodku zlokalizowana jest podręczna biblioteczka oraz ekspozycja edukacyjna – dotycząca fauny i flory lasów. Organizowane są tu także okolicznościowe wystawy przyrodnicze oraz plastyczne.

  1. Park edukacji przyrodniczo-leśnej

Park Edukacyjny powstał w 2003 roku i składa się z kilku obiektów edukacyjnych:

Herbarium mieści się we wsi Gruszki, obok siedziby Nadleśnictwa Browsk i parkingu leśnego przeznaczonego dla turystów. Terenu Herbarium pilnuje wyrzeźbiony w drewnie Lasowid, o czterech twarzach. W tym malowniczym ogrodzie można odpocząć, wsłuchując się w szum potoku i relaksujący ptasi trel. W pobliżu małego stawu znajdują się wiaty, przy których można usiąść i posłuchać kumkających żab. A jeśli ktoś zatraci poczucie czasu, to zawsze może sprawdzić godzinę… na unikalnym słonecznym poromierzu!

„Złoty Szlak Św. Eustachego" tworzy 11 kilometrową pętlę i zaczyna się przy Herbarium. Prowadzi przez północno-wschodnie drzewostany Puszczy, a niewątpliwie najciekawszym obiektem na tej ścieżce jest oryginalna kapliczka wyrzeźbiona w starym, martwym dębie przez naszego pracownika – Bogusława Dawidziuka.

Ta bardzo krótka trasa prowadzi po obrzeżach Herbarium. Wzdłuż ścieżki są umieszczone tablice edukacyjne ze zdjęciami żubrów, a na końcu szlaku znajduje się drewniana wieża widokowa, z której rozciąga się widok na dolinę rzeki Narewki. Z tego punktu można często zaobserwować żubry, jelenie i sarny.

Szlak ten zaczyna się przy Herbarium i ma 2 km długości. Z dziesięciu tablic edukacyjnych ustawionych wzdłuż ścieżki dowiemy się wiele o zwyczajach orlika krzykliwego. Ilustracje na tablicach wykonał Tomasz Samojlik – lubiany przez najmłodszych autor przygód Żubra Pompika. W połowie trasy znajduje się miejsce ogniskowe z wiatami – „Dworny Grądek", skąd rozpościera się widok na dolinę rzeki Narewki.

Ta ścieżka jest najnowszym obiektem wchodzącym w skład Parku edukacji przyrodniczo-leśnej – powstała w 2015 roku. Znajduje się na placu pod siedzibą nadleśnictwa i składa się z siedmiu tablic edukacyjnych, poświęconych pszczołom i bartnictwie. Można tu przyjrzeć się także z bliska pokazowemu ulowi kłodowemu – trzy podobne sa zlokalizowane na terenie nadleśnictwa i są zamieszkałe przez dzikie pszczoły. Obok ścieżki jest usytuowany plac zabaw dla najmłodszych.

 

  1. Ścieżka edukacyjna „Pod Dębami"

Ścieżka rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Świnoroje obok Narewki. Trasa przebiega przez północne drzewostany Puszczy Białowieskiej i na szlaku ustawionych jest 14 tablic edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce leśnej. Poruszane są tutaj głównie aspekty hodowli lasu oraz ochrony lasu zarówno przed czynnikami abiotycznymi (jak np. wiatr, czy śnieg), jak i biotycznymi (np. kornik drukarz, zwierzyna). Przy ścieżce można także podziwiać najstarsze zachowane w Puszczy ślady działalności człowieka, w postaci kurhanów.