Aktualności Aktualności

Wizyta leśników z Nadleśnictwa Oleszyce.

W dniu 16 07. br. nasze Nadleśnictwo odwiedzili leśnicy z Nadleśnictwa Oleszyce z RDLP Krosno.

Goście byli szczególnie zainteresowani funkcjonowaniem ośrodka edukacji leśnej. Przedstawiono im sposób między innymi sposób prowadzenia edukacji w Puszczy Białowieskiej na przykładzie Nadleśnictwa Browsk.

Ich ciekawość biegła również w stronę złożoności problemów ochrony środowiska na obszarach cennych przyrodniczo jakim jest niewątpliwie Puszcza Białowieska. Dyskusja toczyła się w lesie w miejscach, gdzie cenne, ponad 100 letnie drzewostany świerkowe uległy gwałtownemu rozpadowi w związku z żerowaniem kornika drukarza. Płazowiny powstałe w takich miejscach pozostają nieodnowione, a siedliska naturowe (grądy) ulegają degradacji ze względu na zakaz prowadzenia jakichkolwiek czynności pielęgnacyjno-ochronnych.

Takie spotkania bardzo sprzyjają wymianie doświadczeń osób zajmujących się profesjonalnie tematyką leśnictwa a gospodarujących w zupełnie innych warunkach.