Aktualności Aktualności

W POSZUKIWANIU TROPÓW

Za oknem śnieg – to znak, że jest idealny czas aby wytropić różnorodne zwierzęta zamieszkujące Puszczę!

Przemierzając leśne drogi, niejednokrotnie natrafimy na odbite w śniegu tropy zwierząt, czyli ślady pozostałe po ich kończynach. Razem z kluczem do rozpoznawania tropów zwierząt Czyj to trop?, z pewnością uda Wam się stwierdzić do kogo należały. Publikacja ta zawiera klucz do tropów 17 gatunków ssaków. Warto podkreślić, że po jednym tropie nie zawsze uda się rozpoznać jego właściciela – istotny jest także układ grupy tropów.

Co wchodzi w skład podstawowego wyposażenia leśnego tropiciela? Oczywiście miarka lub linijka, aparat fotograficzny (wystarczy smartfon) aby uwiecznić tropy. Przyda się także mapa terenu oraz notes i ołówek, aby sporządzić notatki gdzie je spotkaliśmy. No i najważniejsza sprawa… klucz aby rozpoznać które ze zwierząt pozostawiło po sobie te tropy.

Ale czy tropy są jedynymi oznakami bytności zwierząt w lesie? Oczywiście, że nie – znacznie szerszym określeniem są ślady i tropy stanowią właśnie jedne z nich. Na ślady składają się także odchody, pióra, wypluwki, spałowane drzewka (obdarte z kory), czy buchtowiska. Niektóre ze śladów wskazują jednoznacznie na sprawcę jak np. drapania oznaczają bytność wilków. W przypadku spałowania, gatunek zazwyczaj można odróżnić po wysokości zdarcia kory. Nieco trudniej sprawa wygląda z wypluwkami, które pozostawiają po sobie nie tylko sowy, a przyporządkowanie ich do gatunku jest naprawdę trudne.

Zachęcamy do spacerów przez ostępy Puszczy i samodzielnego tropienia mieszkańców lasu. Taka wycieczka pomoże się dotlenić, zrelaksować na łonie natury, a także zaspokoić choć w pewnym stopniu naszą ciekawość przyrodniczego świata. A może będziecie mieć na tyle dużo szczęścia, że zamiast tropów przytrafi Wam się bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami Puszczy?