Aktualności Aktualności

Uroczystość z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Profesora Jana Jerzego Karpińskiego

15 kwietnia w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL w Białowieży odsłonięto tablicę poświęconą pamięci profesora Jana Jerzego Karpińskiego.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa Janusz Czerepko, który podkreślił zasługi profesora Karpińskiego dla polskiej nauki, ochrony przyrody i szeroko rozumianej edukacji. W tym roku mija właśnie 50. rocznica śmierci profesora.

Pamiątkową tablicę na ścianie gmachu Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży odsłonił wnuk profesora, Przemysław Szczęsny wraz z dyrektorem IBL. Autorem tablicy jest prof. Kazimierz Rykowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Następnie kwiaty złożyli przedstawiciele rodziny, kierownictwa IBL, pracowników Zakładu Lasów Naturalnych oraz zaproszonych gości.

W drugiej części uroczystości, w nowo otwartej sali konferencyjnej im. prof. Jana Jerzego Karpińskiego, odbyła się konferencja naukowa poświęcona jego życiu, działalności naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i organizacyjnej.

Referat wprowadzający na temat życia i działalności naukowej prof. Jana J. Karpińskiego wygłosił prof. Jerzy M. Gutowski. Referat na temat zasług prof. Karpińskiego jako organizatora turystyki przyrodniczej wygłosił Czesław Okołów, wieloletni dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Działalność edukacyjną profesora, założyciela przedwojennej Państwowej Szkoły dla Leśniczych, przedstawił Mariusz Tokajuk, wicedyrektor Technikum Leśnego w Białowieży. Zdjęcia wykonane przez prof. Jana Jerzego Karpińskiego przedstawił Andrzej Keczyński z Białowieskiego Parku Narodowego. Film z wypowiedziami osób pamiętających prof. Jana J. Karpińskiego oraz filmy archiwalne dotyczące Puszczy Białowieskiej zaprezentował Tomasz Zygmont z Informacji Naukowej i Promocji IBL.

Swoimi wspomnieniami o prof. Janie J. Karpińskim podzielili się: Stanisław Dunikowski, wieloletni kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska, prof. Aleksander W. Sokołowski (kierownik placówki IBL w Białowieży w latach 1962 -2002) i Przemysław Szczęsny - wnuk Profesora Karpińskiego.

W trakcie uroczystości zebrani na sali goście mogli wysłuchać laureatki konkursu recytatorskiego twórczości Profesora Karpińskiego - Aleksandry Świć, z Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Białowieży, w interpretacji fragmentów z książki „Wycieczka do puszczy". Najcelniejsze myśli prof. Jana J. Karpińskiego odczytała Lidia Bańka.

Podsumowania konferencji dokonał Janusz Czerepko, który następnie zaprosił zebranych na wernisaż wystawy publikacji, zdjęć, dokumentów i pamiątek związanych z działalnością profesora Jana J. Karpińskiego.

Wystawę będzie można oglądać w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL w Białowieży do 16 maja br., a następnie będzie udostępniona m.in. w Białowieskim Parku Narodowym.

 

Tekst i zdjęcia: Artur Sawicki

IBL

http://www.ibles.pl/web/guest/-/uroczystosc-z-okazji-odsloniecia-tablicy-poswieconej-pamieci-profesora-jana-jerzego-karpinskiego