Aktualności Aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

Mokradła wspierają nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

2 lutego, w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej, w ponad 95 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Pierwszy raz świętowany był w roku 1997. Każdego roku obchodom towarzyszy inne hasło, np. „Zdrowe bagna – zdrowi ludzie” (2008), „Ochrona mokradeł szansą dla klimatu” (2010), „Lasy dla wód i mokradeł” (2011). „Mokradła a rolnictwo: partnerstwo dla wzrostu”(2014).

W 2019 r. tematem przewodnim obchodów jest ochrona mokradeł w kontekście walki ze zmianami klimatu.

Więcej na stronie; https://www.gdos.gov.pl/dzien-mokradel-2019