Aktualności Aktualności

Projekt promocyjno – edukacyjny pn. „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”

Zadania realizowane w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi”.

W Nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej rozpoczął się projekt promocyjno – edukacyjny pn. „Dlaczego warto chronić czynnie.  Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”

Projekt jest realizowany od kwietnia do czerwca 2019 r. na terenie LKP „Puszcza Białowieska" przy dofinansowaniu Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

Pierwsze z zajęć dla uczniów odbywać się będą na terenie Nadleśnictwa Białowieża ich tematyka dotyczy ochrony płazów oraz siedlisk wilgotnych i bagiennych w Puszczy. Cykl drugich spotkań będzie miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Browsk, a tematyka to ochrona ptaków na terenie Puszczy, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego projektu czynnej „Ochrony orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000". Ostatnie zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej", odbędą się w Nadleśnictwie Hajnówka i dotyczą ochrony żubra oraz biernej ochrony na terenie rezerwatów przyrody.