Aktualności Aktualności

POŻAR W REZERWACIE PRZYRODY

W poniedziałkowy poranek, w rezerwacie przyrody „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” wybuchł pożar.

Rankiem, 15 listopada, w okolicach „Drogi Narewkowskiej”, pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego zauważyli unoszący się dym. Natychmiast poinformowali o tym fakcie leśników oraz odpowiednie służby i niebawem na miejscu pojawił się zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Płonęła gruba pokrywa ściółki w oddziale 186Bh. Miejsce to znajduje się w rezerwacie przyrody „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”. Po trwającej ok. 1 godziny akcji gaśniczej pożar ugaszono. Stwierdzono, iż spowodowany był on nielegalnie rozpalonym ogniskiem i objął on powierzchnię ok. 1 ara. Na miejscu pożarzyska znaleziono resztki stopionych, plastikowych śmieci, a w jego pobliżu pustą konserwę z napisami w języku białoruskim, być może więc w tym miejscu ognisko rozniecili migranci. Miejsce to objęto 48 godzinnym dozorem, by zapobiec ponownemu zapłonowi ściółki.

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach apeluje o niezwłoczne zgłaszanie wszystkich niepokojących zjawisk pod numer alarmowy 112.