Aktualności Aktualności

Pierwsze zabiegi w ramach Aneksu

Nadleśnictwo Browsk rozpoczęło realizację zadań ochronnych wynikających z Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”.

Prace te odbywają się na mocy aneksu do planu urządzania lasu, który został podpisany marcu 2021 r. Pierwotnie aneks opiewał na ponad 60 tys. m3 drewna, które miało być pozyskane na obszarze całego nadleśnictwa.

Mając jednak na względzie ograniczenia czasowe realizacji cięć (tj. to, że prace odbywać się będą po zakończeniu okresu lęgowego większości gatunków ptaków oraz to, że aneks może być realizowany tylko do końca tego roku) leśnicy z Nadleśnictwa Browsk zdecydowali się wykonać jedynie najpilniejsze i najbardziej potrzebne zabiegi gospodarcze. Ich listę przedstawialiśmy Państwu w artykule na naszej stronie internetowej w lipcu tego roku. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO odnotował potwierdzenie, że działania w ramach aneksu są zbieżne z rekomendacjami misji UNESCO z 2018 r. i ograniczone do minimum związanego z bezpieczeństwem i wdrożeniem wymogów związanych z siecią Natura 2000.

Teraz, po rozstrzygnięciu przetargów publicznych i wyłonieniu wykonawców prac leśnych, przystąpiliśmy do działania.

Nasz prace będą koncentrowały się w zdecydowanej większości poza obszarem UNESCO – będzie to na przykład przygotowanie do odnowienia lasu w oddziale 147C a, na siedlisku grądu subkontynentalnego. Naszym zadaniem jest delikatna i powolna (trwająca kilkadziesiąt lat) przebudowa tego drzewostanu i zastąpienie starzejących się drzew młodym pokoleniem dębu, tak aby utrzymać ciągłość lasu w tym miejscu. Dzięki naszym działaniom za kolejne 200 – 300 lat będzie tu szumiała piękna dębina – taki las, jaki przed tysiącami lat zajmował ten obszar.

Najbardziej pracochłonne będzie przerzedzanie drzew na porolnych gruntach leśnictw Lewkowo i Rybaki. Lasy na tych ubogich siedliskach były sadzone przez leśników, gdy okazywało się, że nie są one już przydatne do gospodarki rolnej. Przez kolejne dziesiątki lat te drzewostany były pielęgnowane. Kontynuujemy te prace usuwając m. in. chore i połamane drzewka, aby te które zostaną miały jak najlepsze warunki wzrostu. Większość z tych prac będzie się odbywała nie tylko poza Obiektem Światowego Dziedzictwa ale i poza obszarem Natury 2000, a pozyskane drewno będzie stanowiło m. in. opał i inne sortymenty potrzebne mieszkańcom okolicznych miejscowości.