Aktualności Aktualności

Młode pokolenie drzew już rośnie

Jednym z ważniejszych zadań leśników z Puszczy Białowieskiej jest, zachowanie i odtwarzanie puszczańskich ekosystemów – a więc tego, co stworzyła sama przyroda.

Zachowanie zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej jest dla społeczeństwa, ale i dla samego lasu bardzo istotną sprawą. Bardzo ważną rolę w tej materii spełniają administrujące tym szczególnym lasem puszczańskie nadleśnictwa - Białowieża, Browsk i Hajnówka.
Jednym z ważniejszych zadań leśników z Puszczy Białowieskiej jest, zachowanie i odtwarzanie puszczańskich ekosystemów – a więc tego, co stworzyła sama przyroda.

Odnowienie lasu to inicjowanie, a potem kształtowanie młodego pokolenia drzew i tego, co je w tym ekosystemie otacza.

Perspektywicznie, widząc przyszły las, w pierwszej kolejności wykorzystuje się istniejące już odnowienia naturalne drzew i krzewów.

W sytuacji, gdy uzyskanie odnowienia naturalnego jest niemożliwe, albo będzie ono bardzo niskiej jakości, konieczne jest odnowienie sztuczne, a więc tak popularne sadzenie młodych drzewek, czyli sadzonek wyhodowanych na szkółce.

Dzięki tym działaniom, tegorocznej wiosny w Nadleśnictwie Browsk zostanie posadzone ponad czterdzieści pięć tysięcy nowych drzewek, które pokryją powierzchnię ponad 7 hektarów. 

„Sztuczne" odnowienie lasu zastępuje w pewnym stopniu naturę i pozwala dobierać jakość i skład sadzonek odpowiadający środowisku, w którym wychowali się ich poprzednicy. W ten sposób leśnicy „przyspieszają czas". Leśni ludzie dużą ogromną przywiązują do zasady zgodności składu gatunkowego sadzonek z warunkami siedliska. Polega to na zapewnieniu odpowiedniego udziału tzw. gatunków głównych, domieszkowych i biocenotycznych, dopasowanym do jakości i wilgotności gleby.

Na efekty naszej pracy przyjdzie jeszcze długo czekać, ale już dziś możemy mieć satysfakcję, iż dzięki tej właśnie pracy, następne pokolenia będą mogły podziwiać piękny, szumiący las.

Wyraz tego można odnaleźć we fragmencie wiersza nieznanego autora:

… Las wspina się ku niebu
długie lata też rośnie
żeby potem już stary
mógł zaszumieć radośnie…

Czytaj więcej o odnowieniach w lasach RDLP w Białymstoku