Aktualności Aktualności

Menu z paśnika.

Pora zimowa jest trudnym okresem do przeżycia dla zwierząt. Mimo to puszczańskie Nadleśnictwa nie dokarmiają zwierzyny w nadmiarze, bowiem każdy gatunek wykształcił swój sposób na przetrwanie i nie należy zbytnio ingerować w jego wykształcone przez naturę przystosowania.

Odpowiedzmy sobie na pytania, które may nadzieję przydadzą się podczas zimowej wyprawy do lasu.

  1. Czy nadleśnictwa potrzebują pomocy ze strony wolontariuszy  w dokarmianiu zwierząt?

Nadleśnictwa nie potrzebują pomocy ze strony wolontariuszy w dokarmianiu zwierząt.

  1. Czy można samemu dokarmiać zwierzęta?

Samemu nie należy dokarmiać zwierząt żyjących w swoim naturalnym środowisk,. przede wszystkim ze względu na stałe określenie miejsc dokarmiania zwierzyny –miejsca takie nie mogą być zlokalizowane w pobliżu upraw i młodników ze względu na szkody, które mogą być spowodowane przez zwierzynę. Bardzo duże znaczenie ma regularność dokarmiania w stałych, znanych zwierzynie miejscach. Ma to duże znaczenie w przypadku dzików, które przy grubej pokrywie śnieżnej mają trudność z przemieszczaniem się na duże odległości. Tracą przy tym bardzo dużo energii, co zimą może być zabójcze.

Bardzo ważną rzeczą jest również rodzaj i jakość pożywienia; podanie niewłaściwej karmy może spowodować choroby zwierząt, osłabienie organizmu, a nawet śmierć.

  1. Czym można karmić zwierzęta i jakie?

Zwierzęta można karmić tylko w porozumieniu i w obecności leśnika, myśliwego lub zarządcy obwodu łowieckiego. 

  1. Czy młodzież szkolna może dokarmiać zwierzęta?

Tak w porozumieniu z Nadleśnictwem.

  1. Czy można liczyć na pomoc leśników przy dokarmianiu zwierząt?

Oczywiście. Organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej gdzie leśnik prowadząc zajęcia omówi jak i czym można dokarmiać zwierzynę. Uczestnicy takich zajęć powinni być wrażliwi i rozumieć konieczność zaspokajania podstawowych potrzeb dziko bytujących zwierząt, które w przypadku ostrej zimy (srogi mróz, gruba pokrywa śnieżna) nie są w stanie same sobie poradzić.