Aktualności Aktualności

Liczenie zwierzyny w Puszczy Białowieskiej.

Ocena liczebności zwierzyny jest bez wątpienia podstawowym elementem naszej wiedzy o jej populacji, nie tylko z naukowo-poznawczego, lecz także praktycznego punktu widzenia. Liczba zwierząt w czasie nie jest wartością stałą- zmienia się nie tylko w dłuższych cyklach zależnych od wielu czynników ekologicznych, ale również w ciągu roku.

 Puszcza Białowieska jako  organizm pozostający w stałej dynamice, reguluje m.in. stany żubrów, jeleni, dzików, saren, łosi wilków, itd. Mimo wszystko przyroda rządzi się swoimi, nie do końca poznanymi przez człowieka, prawami.        

W dniu 25 lutego br. odbyło się liczenie, czyli inwentaryzacja dziko żyjącej zwierzyny na terenie trzech puszczańskich Nadleśnictw oraz Parku Narodowego (poza częścią rezerwatu ścisłego). W liczeniu wzięli udział wszyscy leśnicy pracujący w terenie (leśniczowie i podleśniczowie), uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży wraz z opiekunami oraz po raz pierwszy pracownicy Zakładów Usług Leśnych. Polega ona na przepędzaniu  10% powierzchni leśnej, gdzie bytuje zwierzyna, notowaniu widzianych sztuk w rozbiciu na gatunek, a o ile się da, także na płeć i wiek. Po sporządzeniu dokumentacji z pędzeń poddaje się ją naukowej „obróbce" w celu uzyskania wiarygodnych wyników z całego terenu. Stosuje się do tego metody statystyczne, a robią to naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie Wyniki takiej inwentaryzacji służą  do opracowania łowieckiego planu hodowlanego na kolejny sezon , t.j. od początku kwietnia br. do końca marca następnego, a także ocenie trendów rozwoju populacji w dłuższych okresach czasu. Notuje się także tzw. zwierzynę drobną, a więc lisy, zające, kuny i in.

Zgodnie z wymogami higieny w związku z możliwością wystąpienia groźnej choroby atakującej dziki – afrykańskiego pomoru świń - podczas liczenia zwierzyny konieczne było przestrzeganie odkażania obuwia. Tak więc po przepędzeniu każdego miotu uczestnicy inwentaryzacji przechodzili przez maty dezynfekcyjne.

Podczas pędzeń na terenie Nadleśnictwa Browsk widziano 72 jelenie, 47 saren, 2 łosie, 64 dziki, 16 żubrów, 2 wilki, 6 lisów oraz 8 zajęcy.  

Informacje zdobyte podczas inwentaryzacji posłużą nie tylko do opracowania wspomnianych już rocznych planów łowieckich, ale również będą pomocne w szerokiej, wieloaspektowej, edukacji młodzieży.

 

 

Zdjęcia: Grzegorz Niczyporuk