Aktualności Aktualności

KURS OBRĄCZKARSKI NAD ZALEWEM SIEMIANÓWKA

Na południowym brzegu Zalewu Siemianówka właśnie odbywa się egzamin praktyczny dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do obrączkowania ptaków.

W tym roku do kursu podeszło 23 chętnych, którzy pragną uzyskać uprawnienia do obrączkowania określonych gatunków, grup ptaków lub wszystkich gatunków awifauny. Po teoretycznej części kursu, która odbyła się w systemie on-line, ma miejsce egzamin z oznaczania ptaków – rozpoznawania gatunku, płci i wieku.

CO ZROBIĆ GDY ZNAJDZIESZ PTAKA Z OBRĄCZKĄ? Koniecznie odczytaj numer i tekst umieszczony na obrączce i skontaktuj się ze Stacją Ornitologiczną. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Już po raz dwunasty Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN organizuje kurs obrączkarski na Akcji Siemianówce. Ten obóz ornitologiczny jest unikalny pod względem gatunków ptaków, które odławia się w specjalne sieci. Dzięki wyjątkowej lokalizacji – na skraju Puszczy Białowieskiej i jednocześnie przy Zalewie Siemianówka – oprócz awifauny leśnej, trafiają się także ptaki wodno-błotne, czy łąkowe. Właśnie dzięki różnorodności gatunkowej Akcja Siemianówka stanowi idealne miejsce do zweryfikowania wiedzy kursantów. Podczas kursu zaobrączkowano liczne pokrzewki, świstunki, sikory, drozdy, trzciniaki, muchołówki, strzyżyki, zięby, rudziki, a także skowronki, lelka, dzięciołka, krogulca, kszyka, dzięcioła zielonosiwego i białogrzbietego.

Do momentu rozpoczęcia się tegorocznego kursu ze Stacją Ornitologiczną współpracowało 438 obrączkarzy. Liczymy na to, że grono się powiększy o tegorocznych kursantów. Powodzenia!

Więcej o Akcji Siemianówce można znaleźć na ich profilu tutaj.