Aktualności Aktualności

KURS NA OBRĄCZKARZA

W tym tygodniu na południowym brzegu Zalewu Siemianówka odbywa się kurs na obrączkarza ptaków, po zdaniu którego można uzyskać licencję i zostać honorowym współpracownikiem Polskiej Akademii Nauk.

Już od kilku lat Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk organizuje część praktyczną kursu na obrączkarza ptaków właśnie na Akcji Siemianówka. Wcześniejszy, teoretyczny etap kursu odbywa się w siedzibie Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. To właśnie ta placówka naukowa zajmuje się badaniami biologii ptaków i stanowi krajową centralę obrączkowania ptaków.

 

PO CO OBRĄCZKUJE SIĘ PTAKI?

Obrączkowanie jest najbardziej rozpowszechnioną metodą badania życia ptaków. Dzięki znakowaniu poszczególnych osobników obrączkami z unikalnymi kodami alfanumerycznymi, po ich ponownym zidentyfikowaniu możemy dowiedzieć się wielu interesujących informacji: gdzie ptaki się przemieściły, w jakim są wieku. Dlatego bardzo istotne jest dostarczanie informacji o ponownych stwierdzeniach ptaków!

 

CO ZROBIĆ GDY ZNAJDZIESZ PTAKA Z OBRĄCZKĄ?

Koniecznie odczytaj numer i tekst umieszczony na obrączce i skontaktuj się ze Stacją Ornitologiczną! Więcej informacji można przeczytać tutaj.

Jak widać na powyższym zdjęciu mewy, znacznie łatwiej jest odczytać kod na obrączce plastikowej, niż na metalowej.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ OBRĄCZKARZEM?

Każdy, kto zna dobrze krajowe gatunki ptaków i potrafi jednoznacznie określić ich wiek oraz płeć na podstawie konkretnych cech. Konieczna jest znajomość gatunków podobnych i odróżniających ich cech oraz nazw łacińskich, systematyki i nazewnictwa części ciała oraz upierzenia. Więcej informacji o wymaganym zakresie wiedzy dostępnych jest tutaj.

Właśnie teraz odbywa się organizowany raz do roku kurs, na którym można uzyskać uprawnienia do obrączkowania ptaków. Do końca marca br. stacja współpracowała z 426-cioma obrączkarzami, z których część może znakować wszystkie krajowe gatunki ptaków, a inni mają licencję jedynie na obrączkowanie poszczególnych gatunków lub grup ptaków. Mam nadzieję, że w momencie zakończenia kursu na Akcji Siemianówka, do tego grona dołączą następni ornitolodzy!