Aktualności Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z obowiązującą od 13 czerwca br. strefą buforową na odcinku granicy polsko-białoruskiej, informujemy, że teren Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach jest nadal dostępny dla turystów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń stanowiły jak najmniejszą niedogodność dla mieszkańców, turystów oraz innych podmiotów prowadzących działalność zawodową. W związku z tym obiekty turystyczno-rekreacyjne oraz edukacyjne znajdujące się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach pozostają otwarte dla turystów. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych ścieżek edukacyjnych, o których więcej informacji zamieszczonych jest na naszej stronie internetowej tutaj.

Zapraszamy także do śledzenia informacji dotyczących bieżących wydarzeń organizowanych na terenie nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” tutaj. Natomiast więcej informacji o strefie buforowej można znaleźć na stronie rządowej tutaj.