Aktualności Aktualności

Jeleń we wnykach.

Mimo, że wnykarstwo jest formą kłusownictwa, która, jak się wydawało, pomału przechodzi już do lamusa, to niestety ciągle zdarzają się incydentalne przypadki tej barbarzyńskiej formy nielegalnego pozyskiwania dziko żyjących zwierząt. Próba takiego urągającego człowieczeństwu postępku miała miejsce w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach na terenie Puszczy Białowieskiej w dniu 12 września 2021 roku, w okolicach przygranicznej wsi Masiewo.

Pracownik Służby Leśnej  otrzymał informację o jeleniu uwięzionym we wnykach ze stalowej linki.

Natychmiastowa akcja polegająca na uśpieniu (dosłownie) jelenia środkami farmakologicznymi, zaaplikowanymi przez Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, dr. Michała Krzysiaka, pozwoliła na uwolnienie byka z więzów, a po wybudzeniu, wypuszczenie na wolność.

Fakt znajdowania w lesie pułapek, zastawionych na dziko żyjącą zwierzynę świadczy o tym, że wnykarstwo jest w dalszym ciągu poważnym problemem. Kłusowanie za pomocą wnyków jest procederem trudnym do wykrycia, bo puste pętle ciężko zauważyć w gąszczu gałęzi. Zwierzę złapane we wnyki nie ma żadnych szans na ucieczkę. Czasem udaje się je uratować – jak w tym przypadku, ale często ginie w męczarniach.

Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich odwiedzających tereny leśne: jeśli podczas spacerów znajdziecie Państwo pułapki i wnyki zastawione na zwierzynę leśną, prosimy niezwłocznie poinformować o ich lokalizacji okolicznych leśników.

Znalezione wnyki zostaną zdemontowane, a samo miejsce ich znalezienia będzie patrolowane przez służby leśne.