Aktualności Aktualności

Informacja

Coraz dłuższe i cieplejsze dni zachęcają do leśnych spacerów. Pamiętajmy jednak o przepisach, które wciąż obowiązują na terenie przygranicznym.

Przed nami coraz cieplejsze dni, podczas których wiele osób odpoczywa na terenach leśnych. Podczas wędrówek po Puszczy Białowieskiej pamiętajmy, że nie wszystkie miejsca są obecnie dostępne. Na terenach przygranicznych wciąż obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Dokument ten wprowadza m.in. ograniczenia w poruszaniu się po Puszczy Białowieskiej. Na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach działanie aktu prawnego obejmuje tereny następujących obwodów ewidencyjnych: Gruszki, Stare Masiewo, Masiewo Nowe oraz Babia Góra. Oznacza to, że wszystkie obiekty turystyczne oraz edukacyjne, znajdujące się na tych terenach są obecnie niedostępne.

Na dzień dzisiejszy, stan ten obowiązuje do 30 czerwca br., dlatego przed wybraniem się na leśną wycieczkę, zachęcamy do dokładnego sprawdzenia dostępności lokalizacji, do której się wybieramy, by nawet nieświadomie nie narażać się na naruszanie obowiązujących przepisów prawnych. By ułatwić to zadanie, poniżej znajduje się mapa nadleśnictwa z podziałem na obręby ewidencyjne.

 

Materiały do pobrania