Aktualności Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Współczesny system szkolnictwa powstał w czasach Oświecenia, rozkwitał w okresie rewolucji przemysłowej i od tamtego czasu jego ogólny schemat niewiele się zmienił.

Edukacja i szkoła – kojarzą się z plecakiem, szkolną klasą, sprawdzianami i ocenami.

Ale edukacja prowadzona jest również inaczej - zajęcia prowadzone są poza obszarem szkoły, w terenie.  Dla uczniów jest to niezwykle atrakcyjna i lubiana forma aktywności, bogate źródło informacji o otaczającym świecie. Urozmaicają szkolną codzienność i pozwalają pobyć na łonie natury. A wiadomości zdobyte na takich lekcjach trwale zapadają w pamięć uczniów, gdyż poparte są ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Tak prowadzona edukacja, zostawia trwałe ślady w umysłach i sercach słuchaczy.

Z okazji dzisiejszego święta składamy życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty jak również edukatorom leśnym bo przecież działania edukacyjne towarzyszyły leśnikom od zawsze.

Bycie dobrym nauczycielem, wychowawcą, edukatorem wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również zaangażowania i chęci współpracy z młodym pokoleniem, otwartości na nowe wyzwania, które stawiane są współczesnemu społeczeństwu.