Aktualności Aktualności

Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Data ta nie jest przypadkowa – tego dnia w 1973 roku przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory.

Wprowadzenie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody sprzyja także zwiększeniu świadomości nt. konieczności przeciwdziałania wszelkim przejawom przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie – szczególnie nielegalnemu pozyskiwaniu i przemytowi okazów gatunków objętych CITES.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na oficjalnej stronie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody, pod adresem: www.wildlifeday.org