Aktualności Aktualności

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podjazach w Puszczy Białowieskiej. Wędrując śladami „Inki”.

Tuż przed długim majowym odpoczynkiem do Puszczy Białowieskiej przyjechała grupa dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Podjazach.

Dzieci w ostępy puszczy nie przyjechały tylko po to aby obcować z pięknem przyrody ale także po to aby podtrzymać emocjonalną więź uczniów z patronką szkoły Danutą Siedzikówną „Inką". Bo przecież tu na Podlasiu, z Puszczą Białowieską, z leśnictwem było związane jej krótkie życie.

Nie mogło obyć się bez lekcji przyrody, przecież to Puszcza Białowieska – las z tysiącem tajemnic i ciekawostek przyrodniczych. Dzieci zapoznały się więc ze specyfiką puszczańskich Nadleśnictw, zwiedziły również Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego.

Następnie udały się do miejsca urodzenia Danusi – ale najpierw…przyjechały do Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Browsk.

Tu rozpoczęto wędrówkę śladami „Inki".

W Ośrodku Edukacji Leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk Pan Bogusław Łabędzki – nauczyciel religii w Szkole w Narewce zaprezentował dzieciom prawdziwą ucztę historyczną w postaci prezentacji multimedialnej. Następnie pojechaliśmy do Guszczewiny tam przyszła na świat „Inka". Niestety Leśniczówki, w której mieszkała Danusia wraz z rodzeństwem i rodzicami nie było dane nam obejrzeć – już nie istnieje. Ruszyliśmy dalej śladem Danuty Siedzikówny do Olchówki, tam po przeprowadzce z Guszczewiny mieszkała rodzina Siedzików. Dziś na dokładnie tym samym miejscu stoi leśniczówka Leśnictwa Łańczyno, w której mieszka wraz z rodzina nasz leśniczy. Dopiero w Narewce pan Bogusław Łabędzki, pokazał dzieciom stojący do dzisiaj dom, do którego Danusia wraz z siostrami i matką zostały przesiedlone z leśniczówki w Olchówce po aresztowaniu jej ojca w 1939 roku. Kulminacyjnym momentem wycieczki była wizyta w miejscowym kościele parafialnym, przy którym stoi pomnik poświęcony „Ince". Dzieci z Podjaz zapaliły przed nim symboliczny znicz pamięci. Dzieciom pokazano również oryginalny wpis w księdze chrztów dokumentujący chrzest Danusi, który odbył się 13 września 1928 roku.

To była prawdziwa lekcja historii. Po powrocie do domu dzieci na pewno będą wracały we wspomnieniach i zdjęciach na szlak wycieczki śladami Danusi – patronki ich szkoły.