Aktualności Aktualności

Duże zagrożenie pożarowe w lasach.

Na terenie całej Polski obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach – to bardzo poważna sytuacja.

Wyjątkowo sucha ściółka leśna jest podatna na najmniejsze źródło ognia, które może wywołać pożar. Większość stacji pomiarowych Instytutu Badawczego Leśnictwa wskazuje, że ściółka ma wilgotność poniżej 10 proc., co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie. W takich warunkach nie jest żadną przesadą twierdzenie, że wystarczy jedna iskra, aby wzniecić groźny pożar.

Głównym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe lasu są warunki pogodowe, a w szczególności:
  • opady,
  • natężenie promieniowania słonecznego,
  • temperatura powietrza,
  • wilgotność powietrza,
  • prędkość wiatru

"99 proc. wszystkich pożarów powstaje z powodu nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi przebywających w lesie lub jego sąsiedztwie, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają ognia"

Przewidywana na najbliższe dni wysoka temperatura i brak opadów sprawią, że zagrożenie pożarowe utrzyma się na wysokim poziomie. Zapowiadany wzrost prędkości wiatru może spowodować, że ogień będzie się rozprzestrzeniał błyskawicznie.

Apelujemy do wszystkich przebywających w lasach o zachowanie szczególnej ostrożności i rozważne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych! Wchodzisz do lasu? Uważaj, gdyż to tak naprawdę w od nas zależy, nasze wspólne bezpieczeństwo!

W lasach i na terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabronione jest rozniecanie ognia, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Aktualną mapę zagrożenia pożarowego lasu, opracowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, można znaleźć TUTAJ.