Aktualności Aktualności

Dialog pomiędzy leśnikami, naukowcami i działaczami organizacji pozarządowych

Zakończyło się spotkanie eksperckie leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie problemów Puszczy Białowieskiej. Podczas spotkania eksperci omawiali obserwowane w Puszczy istotne ryzyka, w szczególności ryzyko utraty zdrowia i życia, ryzyko pożarowe oraz ryzyko wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej. Inicjatorem spotkania byli leśnicy, którzy zaproponowali nowe otwarcie dialogu.

Zaprosiliśmy wyjątkowych ekspertów: 7 naukowców i 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych. O komfort dyskusji dbał moderator, który prowadził dzisiejsze spotkanie. Na kilka dni przed spotkaniem mieliśmy komplet gości. Niestety dzień przed przedstawiciele większości organizacji pozarządowych odwołali swój udział. Szkoda. Bardzo żałuję. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w większym gronie – relacjonuje Dawid Iwaniuk zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji spotkania nie mogliśmy zmieniać zamkniętej listy gości. Niemniej jednak bardzo cieszymy się, że w spotkaniu wzięli udział wszyscy zaproszeni goście, którym naprawdę zależy na zachowaniu Puszczy Białowieskiej w jak najlepszym stanie. Cieszę się, że usiedliśmy do stołu i w spokojnej atmosferze porozmawialiśmy merytorycznie. To bardzo ważne – dodaje dyrektor.

Spotkanie zostało zorganizowane w formule, która zapewniła pełną równowagę uczestnikom. Po krótkim otwarciu każda z grup skorzystała z czasu do wystąpienia przewidzianego przez organizatorów. Gospodarze zdecydowali, że pierwszeństwo w spotkaniu i w dyskusji będą mieli goście.

Pozostajemy otwarci na pomysły naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Poprosiliśmy naszych gości o to, by przygotowali własne pomysły i rekomendacje na skuteczne ograniczenie ryzyka utraty zdrowia i życia, ryzyka pożarowego oraz ryzyka wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej. Potrzebujemy dialogu i alternatywnych pomysłów na ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie zagrożeń. Bardzo liczymy na wsparcie ekspertów i ich konkretne propozycje – mówi Rafał Zubkowicz z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Po wystąpieniach uczestnicy przeszli do zadawania pytań. Dalsza część spotkania poświęcona została na odpowiedzi i wypowiedzi podsumowujące spotkanie.

Uczestnicy o spotkaniu

Spotkanie bardzo potrzebne, powinno odbyć się o wiele wcześniej i zdecydowanie powinno być z głosem mieszkańców Puszczy Białowieskiej. Moim zdaniem uczestnicy powinni być przygotowani na formę spotkania. Dzisiaj byliśmy nią trochę zaskoczeni – mówi Wioletta Bołtryk ze Stowarzyszenia Puszczyków Głos.

Spotkanie jest bardzo potrzebne, bo powinniśmy w Puszczy Białowieskiej rozmawiać, bo nikt za nas tego konfliktu nie rozwiąże. Moje oczekiwania były trochę większe, ponieważ sądziłem, że leśnicy przedstawią plan działań dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską, uwzględniając jej unikatowość, a nie będą straszyć zagrożeniami takimi jak bezpieczeństwo publiczne i pożarowe – mówi dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. PAN z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Moja opinia na temat spotkania jest bardzo pozytywna. Mam nadzieję, że to jest pierwsze z całej serii spotkań. Tematy kolejnych spotkań powinny zgłaszać też pozostali uczestnicy, nie tylko leśnicy - prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Oceniam bardzo pozytywnie to spotkanie. To są ważne problemy dla Puszczy Białowieskiej i mieszkańców. Niektóre stanowiska stron zaproszonych na spotkanie są zbieżne, np. kwestia bezpieczeństwa publicznego w jednostce wojskowej w Białowieży i potrzeba działań mających ograniczenie zagrożeń w tej jednostce - prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dzięki spotkaniu i merytorycznej dyskusji głos naukowców wybrzmiał. Dotychczas był zagłuszany przez burzę medialną systematycznie powtarzaną przez niektórych przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nie chcemy rozmawiać przez media. Merytoryczna dyskusja powinna odbywać się podczas takich spotkań – wyjaśnia Katarzyna Gurowska, koordynator ds. Puszczy Białowieskiej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas wystąpienia przedstawiliśmy naszym gościom możliwe do podjęcia decyzje, które naszym zdaniem są dobrym rozwiązaniem i dobrą drogą do zminimalizowania zagrożeń, które występują w Puszczy Białowieskiej – dodaje Gurowska.

Uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania. Zostanie ono zorganizowanie w dogodnym dla wszystkich stron terminie.