Aktualności Aktualności

Chroniąc rośliny chronisz życie

Znamienite grono przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, jednostek naukowych, uczelni i wielu innych instytucji, dnia 20 lutego 2020 roku gościło w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w ramach uroczystej inauguracji Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku reprezentował Dyrektor Pan Andrzej Józef Nowak, Naczelnicy Wydziałów: Ochrony Lasu oraz Ochrony Zasobów Przyrodniczych, a także Nadleśniczowie Nadleśnictw białostockiej dyrekcji LP.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski witając zebranych podkreślił, że rośliny są podstawą naszego bytu. „Ważne jest abyśmy wszyscy mieli świadomość, że nasze życie, teraźniejszość i przyszłość jest nierozłącznie związane ze zdrowiem roślin. Życzę wszystkim, aby ta myśl przyświecała nam nie tylko w 2020 roku, ale przez cały okres naszego życia. Pamiętajmy o tym, że zdrowie roślin to nasze życie”.

Wykłady inauguracyjne „Dylematy i wyzwania zdrowia roślin” i ,,Rola i zadania PIORiN” wygłosili inicjatorzy przedsięwzięcia - prof. dr hab. Bożena Łozowicka Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzej Stanisław Zaman - Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.

O tym, „co gryzie nasze lasy” opowiadał Adam Kwiatkowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych RDLP w Białymstoku. Podkreślił, że największym wyzwaniem dla współczesnego leśnictwa w Polsce są przede wszystkim postępujące zmiany klimatu, co skutkuje nie tylko ociepleniem, ale także chronicznym brakiem wody w środowisku. Czynniki te powodują osłabienie drzewostanów, szczególnie świerka i ostatnio sosny. Sprzyjają także inwazji obcych gatunków oraz powodują zmianę znaczenia gospodarczego niektórych organizmów.

Las jest żywym organizmem, skomplikowanym ekosystemem. Tu jest największa różnorodność biologiczna, dlatego musimy traktować go szczególnie” – zaznaczył.

 

Dzięki pomysłowości leśników z Nadleśnictwa Dojlidy w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku „wyrósł” fragment lasu. W ramach przygotowanego stoiska promocyjno-edukacyjnego opowiadali oni o działaniach, jakie leśnicy podejmują w celu ochrony drzewostanów.

Wydarzenie uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Krynki.


Przypominamy, iż Podlaski Festiwal Ochrony Roślin to inicjatywa podjęta w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin proklamowanego przez ONZ. 

Nadleśnictwa RDLP w Białymstoku w ramach licznych akcji edukacyjnych włączyły się w promocję tego wydarzenia.