Aktualności Aktualności

Afrykański Pomór Świń

Akty prawne dotyczące ASF, a a także materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników.

Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ dostępne są na stronach:

Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wrota Podlasia.

Obowiązujące akty prawne znajdziecie Państwo na stronie

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dla leśników i myśliwych oraz z Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 stycznia 2018 r. (znak: ZŁ.0314.5.2018) w sprawie prowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenach pozostających w zarządzie PGL LP (dostępne poniżej).