Aktualności Aktualności

578 żubrów w Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej, według ostatniego liczenia żyje na wolności 578 żubrów. Takiej liczby tych zwierząt od czasu początków restytucji gatunku jeszcze nie notowano.

Białowieska populacja żubrów liczyła na koniec 2015 roku 578 osobników. Żubry przebywają nie tylko na terenie samego puszczańskiego kompleksu leśnego po polskiej stronie. Tym – przypomnijmy – zarządzają Białowieski Park Narodowy oraz trzy nadleśnictwa: Białowieża, Browsk i Hajnówka.

W porównaniu do ubiegłego roku, białowieskie stado żubrów zwiększyło się o 56 osobników. Opiekę naukową nad „królem puszczy" sprawuje Białowieski Park Narodowy. To właśnie BPN jest organizatorem corocznego liczenia żubrzego stada. Aleksander Bołbot, który pełni funkcję dyrektora BPN, tak wyjaśnia przyczyny tak dużego wzrostu populacji żubrów:

- Pokrywa śnieżna jest na tyle sporadyczna, że żubry mogą praktycznie korzystać z tego, co zostało po sezonie wegetacyjnym. W dużej mierze korzystają też z terenów rolniczych, wychodzą poza kompleks puszczy – mówi.

Poza liczącym ok. 60 tys. ha kompleksem leśnym, białowieskie żubry przebywają na powierzchni 140 tys. ha otaczających go pól, łąk, czy zadrzewień, zaglądają nawet do okolicznych wsi. Liczba żubrów wychodzących z puszczy poza lasy szacowana jest na ok. 250 osobników, które często „wchodzą w szkodę" okolicznym rolnikom.

Wzrost akceptacji dla żubrów wśród społeczeństwa jest jednym z ważnych celów projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce", realizowanego m.in. na terenie Puszczy Białowieskiej. Na północ od puszczy sprawę rozwiązuje po części dzierżawa łąk od rolników w ramach projektu. W innych okolicach, jak w gminie Orla, żubry budzą jednak zdecydowanie negatywne emocje. Aby zatrzymać żubry wewnątrz puszczy, należałoby zwiększyć jej pojemność wyżywieniową.

- Chodzi o to, by więcej powierzchni wewnątrz puszczy było czynnie użytkowanych. Koszenie łąk, zwiększenie powierzchni upraw leśnych i młodników o zróżnicowanym składzie gatunkowym byłoby jak najbardziej wskazane. Młode drzewka to przecież doskonała baza żerowa nie tylko dla żubrów, ale też dla jeleni czy saren – wyjaśnia koordynator projektu, prof. Wanda Olech-Piasecka z SGGW w Warszawie.

Zwiększenie powierzchni odnowień w ramach czynnej ochrony przyrody to jeden z priorytetów opracowywanego obecnie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.

W 2015 roku przyszło na świat aż 75 młodych, dotychczas było to zazwyczaj 50-60 małych żubrów. W związku z łagodnymi warunkami pogodowymi, mniejsza jest także śmiertelność wśród słabszych zwierząt. Mniejsze znaczenie ma natomiast ograniczenie odstrzałów redukcyjnych żubrów.

12 zwierząt z Puszczy Białowieskiej wyruszyło w ubiegłym roku „na emigrację". Te żubry trafiły do hodowli w Hiszpanii, do Nadleśnictwa Żednia w Puszczy Knyszyńskiej  i do Gospodarstwa Rolnego Karolew.

Białowieskie żubry na żywo z polany z Nadleśnictwie Browsk.