Aktualności Aktualności

3. LISTOPADA - HUBERTUS

Święty Hubert (znany również jako Hubert z Liège) jest najbardziej znanym patronem leśników oraz myśliwych.

Urodził się około 655 roku w rodzinie bogatych arystokratów. Już od najmłodszych lat towarzyszył ojcu podczas licznych łowów, które w późniejszych czasach stały się jego wielką pasją. Pełnoletni już Hubert, po śmierci swojej żony, całkowicie zatracił się w myślistwie. Doprowadziło to do sytuacji, gdy w Wielki Piątek, zamiast uczestniczyć we mszy świętej – udał się na polowanie. Wtedy też zauważył okazałego byka (samca jelenia), w którego porożu jaśniał krzyż. Myśliwy miał wtedy usłyszeć głos, przestrzegający go przed całkowitym oddawaniem się przyjemnościom i potrzebie nawrócenia.

Według różnych źródeł, Hubert miał oddać cały swój majątek ubogim, zostać pustelnikiem lub niezwłocznie udać się do osady Maastricht, by tam zastać uczniem biskupa Lamberta (późniejszego świętego), jednocześnie rozpoczynając studia teologiczne oraz pełnić działalność misyjną w Ardenach. Po śmierci swego nauczyciela, Hubert sam został namaszczony na nowego biskupa. Jednak, gdy terenom, na których pełnił swą posługę, zaczęli zagrażać Normanowie, Hubert przeniósł diecezję do Liège, gdzie służył mieszkańcom aż do swojej śmierci w 727 roku.

Po dziś dzień myśliwi obchodzą święto zwane „Hubertus”, podczas którego dziękują swojemu patronowi za łaski, które od niego otrzymali. Jest to dzień imienin Huberta, czyli 3 listopada.