Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu.

Materialne dary lasu były kiedyś najważniejszą wartością płynącą z posiadania drzewostanów. Dziś są podstawą funkcjonowania gospodarki leśnej, ale nie przesłaniają leśnikom innych funkcji pełnionych przez las.

Dzięki prowadzonej racjonalnie gospodarce leśnej lasów przybywa, rosną też ich zasoby drzewne. Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie wyznaczona jest etatem cięć zawartym w planie urządzania lasu, tzw. "operacie urządzeniowym". Jego wielkość określana jest na podstawie potrzeb hodowlanych lasu. Pozyskanie drewna odbywa się metodą bezzrębową, tzn. nie wycina się drzew na całej powierzchni, lecz przy zastosowaniu tzw. rębni złożonych. Polegają one na stopniowym wyjmowaniu pojedynczych drzew na określonej powierzchni, przy zachowaniu ściśle określonych reguł i zasad hodowli lasu, aż do uzyskania nowego pokolenia drzew.