Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody.

Szczególną formę ochrony indywidualnej w drodze uznania, stanowią pomniki przyrody. Pomniki przyrody urozmaicają krajobraz Puszczy Białowieskiej swoim niepowtarzalnym urokiem.

W Nadleśnictwie Browsk występują pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew, grupy drzew, głazów narzutowych.

Ta forma ochrony przyrody zabezpiecza aktualnie 4 podstawowe gatunki puszczańskie; dąb szypułkowy, sosna pospolita, jesion wyniosły i klon zwyczajny.

Najbardziej zdumiewają pomniki przyrody nieożywionej o dużych walorach krajobrazowych, jak np. głaz narzutowy w Leśnictwie Nowosady.

W chwili obecnej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Browsk występuje 87 pomników przyrody.

w tym:

• 78 pojedynczych drzew

• 1 grupa drzew (składająca się z 7 drzew)

• 2 pojedyncze głazy narzutowe

W formie pomników przyrody chronione są następujące gatunki drzew:

• dąb szypułkowy – 69 szt

• jesion wyniosły – 7 szt.

• klon zwyczajny – 5 szt.

• sosna pospolita – 4 szt.