Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody.

Szczególną formę ochrony indywidualnej w drodze uznania, stanowią pomniki przyrody. Pomniki przyrody urozmaicają krajobraz Puszczy Białowieskiej swoim niepowtarzalnym urokiem.

W Nadleśnictwie Browsk występują pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew, grupy drzew, głazów narzutowych.

Ta forma ochrony przyrody zabezpiecza aktualnie 4 podstawowe gatunki puszczańskie; dąb szypułkowy, sosna pospolita, jesion wyniosły i klon zwyczajny.

Najbardziej zdumiewają pomniki przyrody nieożywionej o dużych walorach krajobrazowych, jak np. głaz narzutowy w Leśnictwie Nowosady.