Wydawca treści Wydawca treści

Zadania gospodarcze na rok 2018 w lasach HCVF.

Nadleśnictwo Browsk informuje, iż konsultacje społeczne na planowane zabiegi gospodarcze w lasach HCVF na rok 2018 zostały zakończone.

Zestawienie planowanych zadań w lasach HCVF do wykonania w 2018 r przedstawia się nastęująco:

Lp.

Kategoria ochronności HCVF

Wykonywany zabieg

J.m.

Łączny rozmiar zabiegu w 2018 roku

1

2

3

4

5

1

HCVF 2.1

Czyszczenia późne

ha

44,29

Czyszczenia wczesne

ha

14,23

2

HCVF 3.2

Czyszczenia późne

ha

17,91

Czyszczenia wczesne

ha

4,82

3

HCVF 4.1

Czyszczenia późne

ha

0,25

 

Charakterystyka i cel wykonania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowych informacji dotyczących lasów HCVF w biurze Nadleśnictwa udzieli Pani Urszula Olejnicka.