Informacja o prowadzonych postępowaniach Informacja o prowadzonych postępowaniach

Migracja Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach informuje, że w związku z migracją Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: „BIP”) Lasów Państwowych do nowego serwisu BIP.GOV.PL chwilowo mogą występować problemy ze znalezieniem informacji publicznych, które winne być na stronie podmiotowej BIP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W dalszym ciągu informacje archiwalne dostępne są na stronie:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/gd/rdlp_bialystok/nadl_browsk

Informacje dotyczące zamówień publicznych dostępne są na stronie Platformy Zakupwej:

https://platrormazakupowa.pl/pn/lasy_browsk