Asset Publisher Asset Publisher

Zarządzenia i decyzje.

Zarządzenia i decyzje - publikacja tymczasowa związana ze zmianami w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
 1. ROK 2021

 2. Zarządzenie nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika na drewno. Znak: N.0210.1.2021
 3. Zarządzenie nr 2/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 11.01.2021 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia dodatków funkcyjnych leśniczym. Znak: N.0210.2.2021
 4. Zarządzenie nr 3/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 11.01.2021 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia propozycji limitu kilometrów. Znak: N.0210.3.2021
 5. Zarządzenie nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 11.01.2021 r. w sprawie ustalenia współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 r. Znak: N.0210.4.2021
 6. Zarządzenie nr 5/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 15.01.2021 r. w sprawie zasad sprzedazy drewna obowiązujących w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach w  2021 roku. Znak: N.0210.5.2021
 7. Zarządzenie nr 6/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 15.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Schematu Obiegu Dokumentów Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.6.2021
 8. Zarządzenie nr 7/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 21.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej organizowanych przez Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.7.2021
 9. Zarządzenie nr 8/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym pracowników. Znak: N.0210.8.2021
 10. Zarządzenie nr 9/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 26.01.2021 r.  w sprawie ustalenia limitu kilometrów. Znak: N.0210.9.2021
 11. Zarządzenie nr 10/2021 Nadlesniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach  z dnia 26.01.2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacowanej nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Znak: N.0210.10.2021.
 12. Zarządzenie nr 11/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 26.01.2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. Znak: N.0210.11.2021
 13. Zarządzenie nr 12/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 26.01.2021 r w sprawie składu osobowego stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Znak: N.0210.12.2021
 14. Zarządzenie nr 13/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk  w Gruszkach z dnia 27.01.2021 r w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym pracowników.Znak: N.0210.13.2021
 15. Zarządzenie nr 14/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 04.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia załacznika do Regulaminu organizacyjnego pracowników. Znak: N.0210.14.2021
 16. Zarządzenie nr 15/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zasad podziału posiłków profilaktycznych, napojów oraz środków higieny osobistej. Znak: N.0210.15.2021
 17. Zarządzenie nr 16/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 17.02.2021 r. w sprawie udostępniania lasu dla ruchu turystycznego pojazdem zaprzęgowym na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Znak:N.0210.16.2021
 18. Zarządzenie nr 17/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 17.02.2021 r. w sprawie procedury obserwacji przyrodniczych oraz analizy wpływu zabiegów gosodarczych na róznorodność biologiczną w lasach. Znak: N.0210.17.2021
 19. Zarządzenie nr 18/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 22.02.2021 r. w sprawie przekazania - przejęcia stanowiska podleśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Browsk w Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.18.2021
 20. Zarządzenie nr 19/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym pracowników. Znak: N.0210.19.2021
 21. Zarządzenie nr 20/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 25.02.2021 r. zmieniajace Zarządzenie nr 9/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia limitu kilometrów. Znak: N.0210.202.2021
 22. Zarządzienie nr 21/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 01.03.2021 r. w sprawie zasad przekazywania - przejmowania majątku leśnictw , kasy nadleśnictwa , magazynu i przekazania stanowiska pracy w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.21.2021
 23. Zarządzenie nr 22/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 01.03.2021 r. w  sprawie powołania komisji do opracowania " Programu edukacji leśnej społeczeństwa na lata 2022-2031"dla Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.22.2021
 24. Zarządzenie nr 23/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 01.03.2021 r. w sprawie składu osobowego Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu " Kompleksowa ochrona żubra w polsce" współfinasowanego ze środków Unii Europwjskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Znak: N.0210.23.2021
 25. Zarządzenie nr 24/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 10.03.2021 w sprawie przekazania - przejęcia leśnictwa. Znak: N.0210.24.2021
 26. Zarządzenie nr 25/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 18.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad pracy zdalnej pracowników zatrudnionych w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.25.2021
 27. Zarządzenie nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 18.03.2021 r . w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym pracowników. Znak: N.0210.26.2021
 28. Zarządzenie nr 27/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 18.03.2021 r . w sprawie monitoringu rozwoju populacji kornika drukarza. Znak: N.0210.27.2021
 29. Zarządzenie nr 28/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 31.03.2021 r. w sprawie inwentaryzacji i pomiaru drewna martwego na terenie leśnictw Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Znak: N.0201.28.2021
 30. Zarządzenie nr 29/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 31.03.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za bezpłatne korzystanie z lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.29.2021
 31. Zarządzenie nr 30/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sprawie przekazania - przejęcia leśnictwa. Znak: N.0210.30.2021
 32. Zarządzenie nr 31/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 14.04.2021 r. w sprawie przekazania-przejęcia stanowiska strażnika leśnego w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.31.2021
 33. Zarządzenie nr 32/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 14.04.2021 r. w sprawie przekazania-przejęcia stanowiska strażnika leśnego w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. znak: N.0210.32.2021
 34. Zarządzenie nr 33/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego pracowników. Znak: N.0210.33.2021
 35. Zarządzenie nr 34/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 30.04.2021 r. w sprawie użytkowania służbowych samochodów osobowych i innych samochodów o ładowności do 3,5 tony wykorzystywanych  w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.34.2021
 36. Zarządzenie nr 35/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona sosny pospolitej. Znak: N.0210.35.2021
 37. Zarządzenie nr 36/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 17.05.2021 r. w sprawie Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.36.2021
 38. Zarządzenie nr 37/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 18.05.2021 r. w sprawie ustalenia wartości i rodzajów składników majatku niskocennego, podlegających ewidencji ilościowej w Podsytemie Infrastruktura. Znak: N.0210.37.2021
 39. Decyzja nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 31.05.2021 r. o odmowie udostępniania informacji publicznej.                        Znak: N.0210.38.2021
 40. Zarządzenie nr 38/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zwrotu kosztów za zużycie energii cieplnej. Znak: N.0210.39.2021
 41. Zarządzenie nr 39/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 07.07.2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika na drewno. Znak: N.0210.40.2021
 42. Zarządzenie nr 40/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania zespołu do przeglądu drzew pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia, wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i innych miejsc zwiększonego ryzyka oraz przeglądu stanu technicznego rekreacyjnej, turystycznej i edukacyjnej infrastruktury leśnej. Znak: N.0210.41.2021
 43. Zarządzenie nr 41/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 19.07.2021 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwa roboczego pracownikom Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.42.2021
 44. Zarządzenie nr 42/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 28.07.2021 r w sprawie zasad przeprowadzenia wycofania i upłynnienia rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.43.2021
 45. Zarządzenie nr 43/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Znak:N.0210.44.2021
 46. Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 08.06.2020 r. w sprawie powołania komisji socjalnej. Znak: NK.0210.45.2021
 47. Zarządzenie nr 45/2021 Nadleśniczego  Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Nadleśniczego nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 21.02.2020 r. w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach.
 48. Zarządzenie nr 46/2021 Nadleśniczego  Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2021 Nadleśniczego nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zwrotu kosztów za zużycie energii cieplnej.
 49.  Zarządzenie nr 47/2021 Nadleśniczego  Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w celu przekazania –przejęcia Leśnictwa Nowosady
 50. Zarządzenie nr 48/2021 NadleśniczegoNadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 13.09.2021roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego pracowników. Znak: N.0210.49.2021.
 51. Zarządzenie nr 49/2021 NadleśniczegoNadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 22.09.2021roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Znak: N.0210.50.2021.
 52. Zarządzenie nr 50/2021 NadleśniczegoNadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 22.09.2021roku zmieniające Zarządzenie nr 20/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia limitu kilometrów.. Znak: N.0210.51.2021
 53. Zarządzenie nr 51/2021 NadleśniczegoNadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 28.09.2021roku w sprawie przekazania – przejęcia leśnictwa. Znak: N.0210.52.2021