Asset Publisher Asset Publisher

Ruch Obrony Lasów Polskich o Puszczy Białowieskiej

Z końcem stycznia Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich wystosowało Stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej.

W datowanym na 28. stycznia br. dokumencie czytamy:

„Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich powstało 20 lat temu jako protest społeczny przeciw prywatyzacji lasów. Obecnie Stowarzyszenie ROLP liczy około 4000 członków, głównie leśników, nauczycieli, samorządowców i różnych ludzi – przyjaciół lasu. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w sądzie, posiada statut i demokratycznie wybrane władze. Celem Stowarzyszenia jest głównie przeciwdziałanie próbom prywatyzacji, komercjalizacji Lasów Państwowych, ale także dbałość o wszystkie lasy w Polsce.

Ruch Obrony Lasów Polskich: Puszcza Białowieska jest zagrożona przez gradacje kornika i innych owadów, rażący brak odnowień, ..., degradację naturalnych siedlisk leśnych i utratę części pierwotnych przedmiotów ochrony.

Od wielu lat Stowarzyszenie ROLP zajmuje się między innymi sprawami Puszczy Białowieskiej. W tym celu delegacje Stowarzyszenia ROLP lustrowały lasy Puszczy, brały udział w licznych seminariach, konferencjach itp. W roku 2013 Stowarzyszenie doprowadziło do spotkania kierownictw ROLP, PTL, SITLiD i TPL z panem Ministrem M. Korolcem, podobnie w roku 2014 z panem Ministrem M. Grabowskim, a następnie z panem Wiceministrem P. Otawskim i panią Wiceminister K. Kępką. Stowarzyszenie ROLP wysyłało petycje do władz, między innymi do Sejmu, Senatu, NIK, gabinetów Premiera i Prezydenta Rzeczpospolitej. Monitowano, że Puszcza Białowieska jest zagrożona przez gradacje kornika i innych owadów, rażący brak odnowień, nadmiar drzew starych, chorych, degradację naturalnych siedlisk leśnych i utratę części pierwotnych przedmiotów ochrony.

Wobec powyższego Stowarzyszenie ROLP postuluje:

  1. Niezwłocznie podjąć działania zwalczające kornika poprzez wycinanie drzew zasiedlonych przez owady i wywiezienie poza lasy. Metoda bez użycia chemii – sprawdzona i skuteczna.
  2. Opracowanie i zatwierdzenie aneksów do planów urządzenia lasów.
  3. Dążenie do odnowienia lasu, zgodnego ze stanem siedlisk i celami ochrony Puszczy.
  4. Opracowanie i zatwierdzenie odrębnych zasad hodowlano-ochronnych dla Puszczy Białowieskiej jako unikatowego obiektu dla przyrody i gospodarki leśnej pozwalających na czynną ochronę metodami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej."

Stanowisko podpisał Henryk Pargieła, Przewodniczący Ruchu Obrony Lasów Polskich