Asset Publisher Asset Publisher

Minister Środowiska z wizytą w Hajnówce

W piątek 31.03.2017 r. na zaproszenie samorządów powiatu hajnowskiego, do Hajnówki przyjechał minister Jan Szyszko wraz z wiceministrem Andrzejem Koniecznym i sekretarzem stanu MSWiA Jarosławem Zielińskim.

Zebranie otworzył Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który powitał zebranych. Następnie dyskusję  rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictw Hajnówka Grzegorz Bielecki, który opowiedział o przebiegu gradacji kornika drukarza w Puszczy, oraz o walce leśników z katastrofalnym zamieraniem świerka.

Spotkanie miało charakter otwarty i każdy mógł zabrać głos. Obecni na Sali mieszkańcy oraz samorządowcy, wyrażali poparcie dla działań Ministra dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej.  Dziękowali mu burmistrz miasta i starosta hajnowski, leśnicy oraz przedstawiciel samorządowców i mieszkańców Mieczysław Gmiter. Wyrażano wdzięczność Ministrowi Szyszko, jak i samym leśnikom, za dostrzeżenie i podkreślenie roli lokalnego społeczeństwa w decyzjach dotyczących regionu Puszczy Białowieskiej. Wśród licznie zebranych obecni byli przedstawiciele organizacji ekologicznych, którzy jako jedyni podnosili głosy krytyczne.

W trakcie spotkania minister Jan Szyszko podkreślał wartość kulturowo-przyrodniczą Puszczy Białowieskiej. Przypominał o obecności wyznaczonych siedlisk i gatunków priorytetowych. Mówił o tym, że na skutek popełnionych w przeszłości błędów, a także przyjęcia koncepcji, że tereny te nietknięte były ręką człowieka, ograniczono działalność ochronną z zakresu Natury 2000 przez co zaczęły ginąć i siedliska i gatunki.

Minister Szyszko, a po nim wiceminister Konieczny, przypomnieli, że w ubiegłym roku w Puszczy Białowieskiej przeprowadzono kompleksową inwentaryzację zasobów przyrodniczych, uzupełnioną o inwentaryzację archeologiczną.  Badania prowadziło 200 najlepszych specjalistów z różnych dziedzin. 

Inwentaryzacja wykazała, że w Puszczy znajduje się 4 mln m3 martwego drewna. Dokonano inwentaryzacji aż 1400 gatunków, dla których występowania sporządzono mapy. Obecnie zgodnie z prawem unijnym, rozpoczyna proces naprawczy, w którym będą przywracane siedliska i gatunki tracone w ostatnich latach.